top of page

Vous trouverez ici des articles publiés par des signataires de la Charte, sur différents supports, et qui traitent de questions en lien avec notre engagement. Si vous souhaitez publier un de vos articles, merci de l'envoyer par mail à Michel Gevers et/ou Dan Van Raemdonck, en mentionnant éventuellement les informations sur une publication antérieure (support, date). 

Hier vindt u artikels geschreven door ondertekenaars van het Charter. Deze artikels, in verschillende formaten, handelen over onderwerpen gerelateerd aan ons engagement. Indien u ook een artikel wenst te publiceren, gelieve het ons per mail te bezorgen (contact: Michel Gevers en/of Dan Van Raemdonck), met eventuele verwijzingen naar vroegere publicaties (formaat, datum).

bottom of page