Vous trouverez ici des articles publiés par des signataires de la Charte, sur différents supports, et qui traitent de questions en lien avec notre engagement. Si vous souhaitez publier un de vos articles, merci de nous l'envoyer par mail, en mentionnant éventuellement les informations sur une publication antérieure (support, date). 

Hier vindt u artikels geschreven door ondertekenaars van het Charter. Deze artikels, in verschillende formaten, handelen over onderwerpen gerelateerd aan ons engagement. Indien u ook een artikel wenst te publiceren, gelieve het ons per mail te bezorgen, met eventuele verwijzingen naar vroegere publicaties (formaat, datum).

QUI SOMMES-NOUS ?

WIE ZIJN WE?

Nous sommes des académiques belges, francophones et néerlandophones, décidés à intervenir dans le débat public sur des questions générales qui ne ressortissent pas à nos champs stricts de spécialisation.

Wij zijn Franstalige en Nederlandstalige Belgische academici die besloten hebben tussen te komen in het maatschappelijk debat over algemene onderwerpen die niet tot onze strikte specialismen behoren.