top of page

270 Belgische wetenschappers vragen onze regering om de biodiversiteit te beschermen


Een reeks van vier regionale rapporten over de toestand van biodiversiteit en ecosysteemdiensten werd gepubliceerd door het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) op Vrijdag 23 Maart, terwijl er vandaag een nieuw rapport over bodemdegradatie wordt gelanceerd. Het IPBES is voor biodiversiteit wat het bekendere Intergouvernementele Panel over klimaatverandering (IPCC) is voor klimaatverandering. Op vraag van beleidsmakers levert het wetenschappelijke beoordelingen af over de status van de biodiversiteit op onze planeet en haar bijdragen aan onszelf, de mens.

Volgens de regionale IPBES rapporten, opgesteld door meer dan 500 toonaangevende internationale experts uit meer dan 100 landen, ziet de situatie er niet opperbest uit. Uit het regionale rapport voor Europa en Centraal-Azië blijkt bijvoorbeeld dat in onze regio ongeveer de helft van de populatie van alle mariene dieren en -planten (waarvoor we gegevens hebben) in de afgelopen tien jaar is afgenomen. Zoetwatersoorten staan ​​ook onder enorme druk, omdat de rivieren, beken, meren en vijvers waarin ze leven de meest bedreigde habitats zijn in Europa en Centraal-Azië. Het vergaat de soorten en ecosystemen op het land niet beter. Slechts 16% van de terrestrische habitaten in de Europese Unie heeft een gunstige staat van instandhouding (over de periode 2007-2012). Sinds de jaren tachtig is zijn de akkervogels in West- en Centraal-Europa met 57% in abundantie afgenomen en ook de diversiteit van onze landbouwgewassen is drastisch verminderd. Over het algemeen verdwijnen plant- en diersoorten momenteel 100 tot 1000 keer sneller dan de natuurlijke extinctiesnelheid, wat sommige wetenschappers het begin van de zesde massale uitsterving noemen.


Waarom moeten we ons zorgen maken over het verlies van biodiversiteit?

Biodiversiteit wordt wereldwijd erkend als de hoeksteen van gezonde ecosystemen. Het vormt de basis voor alle 'diensten' die door de natuur worden geproduceerd. Deze zogenaamde 'ecosysteemdiensten' voorzien ons van voedsel en medicijnen, leveren de grondstoffen die nodig zijn voor economische activiteit en innovatie, bieden een hele reeks vrijetijdsactiviteiten, voeden onze spirituele behoeften en inspireren onze artistieke creaties. Bovendien maakt biodiversiteit ons resistenter en veerkrachtiger. Studies tonen aan dat mensen die in een groene omgeving leven minder last hebben van stress of obesitas, actiever zijn en minder anti-depressiva gebruiken. Met het verdwijnen van de biodiversiteit, worden ecosystemen minder veerkrachtig en verdwijnen ook de diensten die ze aanbieden.


Wat kunnen we doen?

Het verlies aan biodiversiteit wordt veroorzaakt door een aantal interagerende factoren, zoals de intensivering van onze landbouw, klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen. De meeste daarvan kunnen niet alleen op mondiaal niveau worden aangepakt, maar ook op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Het IPBES rapport voor Europa en Centraal Azië biedt een lijst met aanbevelingen voor verschillende sectoren, om de drivers voor biodiversiteitsverandering aan te pakken, de biodiversiteit en ecosysteemdiensten te beschermen, en duurzame ontwikkeling te waarborgen. Het stelt bijvoorbeeld voor om biodiversiteit op een effectievere manier over sectoren, beleid en actoren te integreren, door middel van meer bewustmaking, een duidelijkere definiëring van beleidsdoelstellingen en een beter ontwerp en gebruik van beleidsinstrumenten. Een andere aanbeveling is om ook ecologische aspecten in rekening te brengen voor het meten van nationale welvaart en gebruik te maken van ecologische begrotingshervormingen die een duidelijk voordeel bieden voor omschakeling naar duurzame ontwikkeling. Het rapport stelt ook voor om een breed scala van belanghebbenden in bestuursprocessen te betrekken, de publieke en private financiering voor institutionele capaciteit en onderzoek op te drijven.


Oproep tot actie

Na de publicatie van het IPBES rapport roepen Belgische onderzoekers de verschillende autoriteiten in ons land dringend op om maatregelen te nemen om de biodiversiteit te beschermen. We verbinden ons ertoe om het nodige ecologische en sociaal-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren om dergelijke maatregelen te ondersteunen. De toekomst van de mens hangt af van biodiversiteit. België moet, als een land waarin het verlies aan biodiversiteit reeds grote gevolgen heeft en als een primaire kenniseconomie, het voortouw nemen in de bescherming van de biodiversiteit. Het wordt tijd dat we hier de hoogste prioriteit aan geven.


Ondertekenaars

Adriaens Tim, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Onderzoeker

Âdriaens Dominique, Universiteit Gent, Full Professor

Apostolos Georgoulas, Universiteit Antwerpen, PhD student

Arijs Frans, CITES, Scientific Advisor

Backeljau Thierry, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Operational Director a.i.

Baert Kristof, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist

Baeye Matthias, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Scientific worker

Barbier Yvan, Université de Mons, Chargé d'enseignement

Bastiaens Hilde, Universiteit Antwerpen, Professor

Bataille Gwennaël, Université catholique de Louvain, PhD student

Bauler Tom, Université Libre de Bruxelles, Professeur

Bauman David, Université Libre de Bruxelles, Doctorant

Ben Ammar Imen, Université de Namur, Post-doctoral researcher

Berhault Angélique, Belgian Biodiversity Platform, Science communication

Bertrand Panier, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Museology

Beyens Louis, Universiteit Antwerpen, Emeritus Professor

Boeraeve Fanny, Gembloux Agro-Bio Tech, PhD Candidate; IPBES Young Fellow

Born Charles-Hubert, Université catholique de Louvain, Professor

Bournonville Thibaut, Université de Namur, Technicien de laboratoire

Breman Floris, Wageningen University, PhD candidate

Brosens Dimitri, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Biodiversity Data Research Liaison Officer

Buysse David, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Aquatic ecologist

Cassart Benoit, Université catholique de Louvain, Research assistant

Chaiban Celia, Université catholique de Louvain, PhD student

Chavée Simon, Université catholique de Louvain, PHD student

Christiansen Henrik, KU Leuven, PhD Candidate

Chunping Mei, Universiteit Antwerpen, PhD student

Cliquet An, Universiteit Gent, Associate Professor

Coeck Johan, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist

Cogels Serge, Université Libre de Bruxelles, Chargé de recherche

Cohen Mishal, Université de Mons, PhD

Coolsaet Brendan, Université Catholique de Lille, Assistant Professor

Cornet Valérie, Université de Namur, Post-Doc researcher

Cox Karen, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist

Crucifix Michel, Université catholique de Louvain & F.R.S.-FNRS, Professeur et Maître de Recherche

Daniels Silvie, Universiteit Hasselt, Dr

Danis Bruno, Université Libre de Bruxelles, Associate Professor

De Bie Els, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Scientist

De Blust Geert, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist

De Broyer Claude, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Chef de Travaux honoraire

De Cock Maarten, Royal Museum for Central Africa, Scientific personel

De Crop Eske, Universiteit Gent, Post-Doc

de Koeijer Han, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Wetenschappelijk assistent

de Lombaerde Emiel, Universiteit Gent, PhD student

De Meester Luc, KU Leuven, Professor

De Meyer Marc, Royal Museum for Central Africa, Head of Department

De Prins Willy, Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Secretaris

De Raedemaecker Fien, Vlaams Instituut voor de Zee, Senior science officer

De Smedt Pallieter, Universiteit Gent, PhD-student

De Smet Lieven, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Onderzoeker

De Toffoli Marc, Université catholique de Louvain, Researcher

De Vos Bruno, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior Soil Scientist

De Wever Aaike, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Scientific data and project manager

Debruyne Hans, Onafhankelijke onderzoeker / Chercheur indépendant

Debusscher Bos, Universiteit Gent, Researcher

Decleer Kris, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior Researcher

Deffet Chloe, Université Libre de Bruxelles, Assistant/PhD Student

Delangre Diane, Université de Namur, chercheur

Delescaille Louis-Marie, Département de l'Etude et du Milieu Naturel et Agricole (SPW), Attaché scientifique

Delhaye Guillaume, Université Libre de Bruxelles, Researcher

Dendoncker Nicolas, Université de Namur, Prof. Géographie

Dendoncker Morgane, Université catholique de Louvain, PhD student

Depauw Leen, Universiteit Gent, PhD-student

Deprez Tim, Universiteit Gent, Master Programme coordinator

Desmet Peter, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Open data coordinator

Devisscher Sander, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Research assistant

Devreese Bart, Universiteit Gent, Professor

Dillen Mathias, Botanic Garden Meise, Researcher

Docquier David, Université catholique de Louvain, Postdoctoral Researcher in Climatology

Du Four Isabelle, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Exhibition developer

Dubois Quentin, Université catholique de Louvain, PhD candidate

Duchatelet Laurent, Université catholique de Louvain, PhD student

Dufrene Marc, Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech, Professor

Dumont Camille, Université catholique de Louvain , Research Engineer

Eeraerts Maxime, Universiteit Gent, PhD candidate

Eggermont Hilde, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Scientist - Biodiversiteitsexpert

Escobar Toledo Jaime, Universiteit Antwerpen, Student

Galbusera Peter, Royal Zoological Society of Antwerp, Conservation biologist

Gelaude Emilie, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Research assistant

Geunis Tine, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Educatieve medewerker

Gilbert Marius, Université Libre de Bruxelles, Maître de recherches FNRS

Goessens Arnaud, Wildlife Conservation Society, EU Policy Manager

Goudeseune Lise, Belgian Biodiversity Platform, Scientist

Gourgue Olivier, Universiteit Antwerpen, Postdoc researcher

Goussarov Gleb, Universiteit Gent, PhD Student

Goyens Clemence, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Associate researcher

Groom Quentin, Botanic Garden Meise, Senior Researcher

Guelinckx Robin, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Onderzoekmedewerker

H. De Smet Willem, Universiteit Antwerpen, Co-titularis, Prof. dr.

Hammoud Cyril, Royal Museum for Central Africa, PhD student

Hance Thierry, Université catholique de Louvain, Professeur

Haussy Magalie, In private name, Researcher

Hellemans Ann, Universiteit Gent, Manager

Henneresse Thomas, Université catholique de Louvain, Ph.D. student

Henriet Elisabeth, Université de Namur, Assistant

Herremans Marc, Natuurpunt studie, Head of Research

Hertenweg Kelly, FPS Environnement, Senior attaché biodiversity

Hessel Kenny, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Terrein-inventariseerder

Hugé Jean, Universiteit Hasselt, Professor

Huybrechts Pierre, Belgian Biodiversity Platform, Science communication

Huyse Tine, Royal Museum for Central Africa, Senior scientist

Impens Aldo, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Paleontology lab technician

Jacobs Sander, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Researcher

Jacobs Steven, Universiteit Antwerpen, PhD

Jacquemart Anne-Laure, Université catholique de Louvain, Full Professor

Janssens de Bisthoven Luc, Royal Belgian Institute for Natural Sciences, Coordinator of CEBioS

Jonard Mathieu, Université catholique de Louvain, Associate researcher and professor

Kaiser Aurélien, Université catholique de Louvain, PhD student

Kapasakali Danae, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Marine biologist

Kestemont Bruno, Université Libre de Bruxelles, Collaborateur scientifique

Keune Hans, Belgian Biodiversity Platform - INBO - Universiteit Antwerpen, Wetenschapper

Keunen Hilde, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Program Officer - CEBioS

Kindt Roeland, World Agroforestry Centre (ICRAF), Senior ecologist

Klimkowska Agata, Universiteit Antwerpen, Post-doc researcher

Kumpen Myriam, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Veldmedewerker

Lachenaud Olivier, Botanic Garden Meise, Researcher

Latli Adrien, Université de Namur, Phd student

Le Louarn Marine, Marseille Université, Associate Researcher

Leliaert Frederik, Botanic Garden Meise, Scientific Director

Lens Luc, Universiteit Gent, Full professor of Terrestrial Ecology

Leone Michael, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Researcher Nature and Society

Leponce Maurice, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Senior researcher

Leys Natalie, Belgian Nuclear Research Center, Head of the Microbiology Research Team

Libois Roland, Université de Liège, Dr. Prof.

Liczner Yvonne, Universiteit Antwerpen, Researcher

Lopez Graciela, Université catholique de Louvain, PhD, research assistant

Luyckx Marie, Université catholique de Louvain, PhD student and teaching assistant

Lyu Anqi, Université catholique de Louvain, PhD

Maebe Laura, Gembloux Agro-Bio Tech & Université de Liège, Teaching assistant

Maes Dirk, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior researcher

Mahony Paul, Oppla, General Manager

Mahy Grégory, Université de Liège, Professor

Mallefet Jerome, Université catholique de Louvain, Chercheur FNRS

Martel An, Universiteit Gent, Research professor

Martens Koen, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Head of Research

Martens Els, Research Institute for Nature and Forest (INBO), EU&International processes

Mavraki Ninon, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Marine Biologist

Mayer Carolin, Université de Namur, Scientific Manager

Meerts Pierre, Université Libre de Bruxelles, Professeur

Meganck Kenny, Royal Museum for Central Africa, Research Assistant

Meire Patrick, Universiteit Antwerpen, Professor, head of research group

Merckx Thomas, Université catholique de Louvain, Postdoctoral researcher

Mergeay Joachim, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior Researcher

Mertens Joost, De Vlaamse Milieumaatschappij, Deskundige

Meyfroidt Patrick, Université catholique de Louvain & F.R.S.-FNRS, Professor

Michetti Tina, Euro Space Society, Retired teacher

Michez Adrien, Université de Liège, Assistant de recherche

Milbau Ann, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Manager

Milotic Tanja, Research Institute for Nature and Forest (INBO), project coordinator

Moens Tom, Universiteit Gent, Associate professor in marine ecology

Monty Arnaud, Université de Liège, Chargé de cours

Moreau Kelle, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Science communication

Neirynck Johan, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist

Neuteleers Stijn, Université catholique de Louvain, Chargé de Recherches FNRS

Nicolas Aurore, In private name, Researcher

olde Venterink Harry, Vrije Universiteit Brussel, Professor

Ouvrard Pierre, Université catholique de Louvain, PhD student

Ouvrard Pierre, Université catholique de Louvain, Researcher

Pasmans Frank, Universiteit Gent, Full professor

Pels Christophe, Université catholique de Louvain, Research technician

Perneel Michiel, Universiteit Gent, Student

Piavaux Mathieu, Université de Namur, Professeur

Pinceel Ludo, IUCN, Member

Piqueray Julien, Université de Liège, Responsable de l'appui scientifique

Piqueray Julien, Université de Liège, Responsable de l'appui scientifique

Poulain Amaël, Université de Namur, Hydrogeologist - PhD

Redivo Baptiste, Université de Namur, PhD student

Rees Jean-François, Université catholique de Louvain, Professor

Reitsema Rosanne, Universiteit Antwerpen, PhD student

Remmen Roy, Universiteit Antwerpen, Head of department

Reygel Patrick, Universiteit Hasselt, Associate professor

Reyserhove Lien, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Data publisher

Rezki Amalia, Cirlam Laboratory, Senior Microbiologist

Robberecht Tom, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Deskundige Milieuzorg

Robert Vincent, Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, Head of Bioinformatics

Rochette Anne-Julie, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Scientific Assistant

Ronse Anne, Botanic Garden Meise, Senior Researcher

Roose Patrick, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Operational Director

Rousseau Sandra, KU Leuven, Professor

Rousseaux Sarah, Inverde, Expert / Trainer Natura2000

Ruben Schols, KMMA, Intern

Rutten Anneleen, Universiteit Antwerpen, PhD student

S.G. Pauwels Olivier, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Conservateur (Vertébrés Récents)

Sacré Vinciane, In private name, Biologiste

Schelfhout Stephanie, Universiteit Gent, PhD student & Teaching assistant

Schlesser Marianne, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Assistant

Schneiders Anik, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Scientist

Schockaert Ernest, Universiteit Hasselt, Gewoon Hoogleraar Emeritus

Schön Isa, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Principal Investigator

Schops Ignace, Regionaal Landschaap Kempen en Maasland, Directeur

Schoukens Hendrik, Universiteit Gent, Post doc researcher

Schtickzelle Nicolas, Université catholique de Louvain, FNRS Research Associate and Professor

Schyns Jean-Christophe, Belgian Science Policy Office, Programme manager

Segers Hendrik, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Belgian Focal Point to the Convention on Biological Diversity

Sercu Bram, Universiteit Gent, PhD-student Ecology

Sirakaya Ays, Universiteit Gent, PhD Researcher

Smets Erik, KU Leuven, Gewoon hoogleraar

Smitz Nathalie, Royal Museum for Central Africa, Post-Doc

Sonck Annick, Université catholique de Louvain, Lecturer (English for Scientists)

Sonet Gontran, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Researcher

Souffreau Caroline, KU Leuven, Postdoctoral researcher

Soumillion Patrice, Université catholique de Louvain, Professeur

Spaak Jürg, Université de Namur, Phd student

Spanhove Toon, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior Ecologist

Speybroeck Jeroen, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist

Staes Jan, Universiteit Antwerpen, Postdoc Researcher

Stock Willem, Universiteit Gent, phd candidate

Sturaro Nicolas, Université de Liège, Research scientist

Susini Marie-Lucie, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Biodiversity programme officer

Terwagne Guy, Université de Namur, Professor

Thiry Geraldine, ICHEC & Université catholique de Louvain, Associate Professor

Thiry Valentine, Université Libre de Bruxelles, PhD student

Thoen Daniel, Université de Liège, Retired

Thoonen Marijke, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Scientist

Timbrell Gary, International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey, CEO

Toussaint Elise, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, PhD Student

Treer Dag, Vrije Universiteit Brussel, Research Scientist

Trekels Hendrik, Vrije Universiteit Brussel, Postdoctoral researcher

Tyteca Daniel, Université catholique de Louvain, Professeur émérite

Unzue Dacil, Universiteit Antwerpen, Dr

Van Ballaert Siege, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Researcher

Van Dam Denise, Université de Namur, Assistant professor

Van Den Berge Sanne, Universiteit Gent, PhD student

Van den Bergh Erika, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist

Van den Broeck Dries, Botanic Garden Meise, Scientist

Van den Broeck Maarten, KU Leuven, PhD

Van der Biest Katrien, Universiteit Antwerpen, Researcher

van der Werf Aline, Belgian Science Policy Office, R&D programme manager

van Diggelen Rudy, Universiteit Antwerpen, Professor Ecosystem Management Research Group

Van Dyck Hans, Université catholique de Louvain, Professor Behavioural Ecology

Van Hoorde Koenraad, Universiteit Gent, Dr.-Assistant

Van Hoorick Geert, Universiteit Gent, Professor

Van Keer Koen, Natuurpunt studie, President

Van Landuyt Wouter, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior Scientist

Van Nevel Lotte, Universiteit Gent, Teaching assistant

Van Oost Frank, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Wetenschappelijk medewerker

Van Ryckegem Gunther, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Scientist

Van Wichelen Jeroen, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior researcher

van Ypersele Jean-Pascal, Université catholique de Louvain, Professeur

Vanautgaerden Iesl, Flemish governement, departement omgeving, Project manager

Vanaverbeke Jan, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Researcher

Vanden Broeck An, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Onderzoeker

Vandenberghe Thomas, Royal Belgian Institute for Natural Sciences, Data manager

Vanderborght Oscar, Universiteit Antwerpen, Emeritus Professor

Vanderhoeven Sonia, Belgian Biodiversity Platform, Scientist

Vangansbeke Pieter, Universiteit Gent, Doctoral assistant

Vanhecke Leo, Werkgroep Bryophyten en Lichenen , Vroeger diensthoofd, thans gepensioneerd

Vanhove Maarten, Universiteit Hasselt & University of Helsinki, Visiting professor / curator

Vanwambeke Sophie, Université catholique de Louvain, Professor

Ventocilla Jorge, Onafhankelijke onderzoeker / Chercheur indépendant, Biodiversity Policy Expert

Verboven Jan, Flemish land agency, Project manager

Verheyen Erik, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Staff Reseacher

Veríssimo Pereira Nuno, Botanic Garden Meise, Herbarium Technician

Verleye Thomas, Vlaams Instituut voor de Zee, Dr. Senior Science Officer Policy Information

Vermeersch Sophie, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist

Verniers Jacques, Universiteit Gent, Emer. Senior Professor

Verstraeten Arne, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Senior scientist Environment and Climate

Verzelen Yasmine, Research Institute for Nature and Forest (INBO), Junior Scientist

Viane Ronald, Universiteit Gent, Retired

Vranken Isabelle, Université de Namur, Teaching collaborator, Ph. D.

Vray Sarah, Université de Mons & Université de Namur, PhD Student in Sciences (biology)

Wang Luoluo, Universiteit Gent, Ph.D

Wasof Safaa, Universiteit Gent, Postdoc

Waterkeyn Aline, KU Leuven, Teaching assistant

Weatherley-Singh Janice, Wildlife Conservation Society, EU Strategic Relations

Weikmans Romain, Université Libre de Bruxelles, Chercheur et Maître d'enseignement

Wesselingh Renate, Université catholique de Louvain, Professor

White Rebecca, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Intern

Wilmotte Annick, Université de Liège, Research Associate FRS-FNRS

Wolters Jan-Willem, Universiteit Antwerpen, PhD student

Wouters Jan, Institute for Nature Research, Scientist

Zaccai Edwin, Université Libre de Bruxelles, Professor

70 views1 comment
bottom of page