Les Académiques engagés

Constat d'un monde en crise, défis que l'université doit relever, engagements que nous prenons…

Vaststelling van een wereld in crisis, uitdagingen voor de universiteit, verplichtingen die we aangaan…

NOS PROJETS
ONZE PROJECTEN

Les différentes actions que nous menons…

De verschillende acties

die we ondernemen…

QUI NOUS SOMMES
WIE WE ZIJN

Les premiers signataires de la charte, celles et ceux qui les ont rejoints…

De ondertekenaars van het charter, diegenen die zich nadien hebben aangesloten…

NOS PUBLICATIONS
ONZE PUBLICATIES

Des articles publiés ici et là par les signataires de la Charte…

Artikels allerhande

gepubliceerd door de ondertekenaars van het charter…

QUI SOMMES-NOUS ?

WIE ZIJN WE?

Nous sommes des académiques belges, francophones et néerlandophones, décidés à intervenir dans le débat public sur des questions générales qui ne ressortissent pas à nos champs stricts de spécialisation.

Wij zijn Franstalige en Nederlandstalige Belgische academici die besloten hebben tussen te komen in het maatschappelijk debat over algemene onderwerpen die niet tot onze strikte specialismen behoren.